Kategoriarkiv: Övrigt

Här hittar du länkar, artiklar och tips på sidor inom områden som inte riktigt hör hemma någon annanstans länkarkivet.

Smarta elnät

Just nu sker stora satsningar och uppdateringar runt om i världen på att förnya elnäten. Den nya typen av elnät, som kallas smarta elnät, ändrar sättet vi kommer att distribuera och konsumera el. Den kan även ändra sättet hur vi tänker på el i framtiden.

Det smarta elnätet säkerställer att användarna alltid har el på ett kostnadseffektivt och miljömässigt hållbart sätt. Det det sker genom integration och information från alla som är anslutna till nätet. Det gäller då elproducenter, elkonsumenter och sådana som är både och. Utifrån den information som samlas in sker en analys och aktioner tas utifrån den. Det gör det möjligt att balansera utbud och efterfrågan på el trots att stora delar av elproduktionen kommer att variera med väder och vind.

Viktiga punkter ett smart elnät ska kunna hantera:

  • Väderberoende källor som vind- och solkraft
  • Efterfrågan av förnybar och prisvärd el
  • Lagring av el när tillgången är hög och efterfrågan låg
  • Utbyggda laddningsmöjligheter för eldrivna fordon

Förväntningarna är också att det smarta elnätet skapar en plattform för nya energirelaterade tjänster att växa fram.

En stor utmaning är att tillgodose den ökade efterfrågan på energi samtidigt som man ska komma tillrätta med klimatproblemen. Ska vi kunna dra ner på användandet av fossila bränslen måste tillgången på förnybar och väderberoende el öka. Det ställer helt nya krav på elnätet, vilket betyder att elnätet måste bli ”smartare”. Det smarta nätet måste också kunna hantera att kunder även är konsumenter och producenter och att laddningsinfrastruktur för olika typer av elfordon måste byggas ut.

Utmaningar för ett smart elnät:

  • Kapacitet – måste kunna tillgodose ökad efterfrågan på el i tillväxtregionerna
  • Tillförlitlighet – måste kunna leverera el när och var behovet finns
  • Flexibilitet – måste utnyttja förnybara energikällor effektivt
  • Effektivt – måste minimera förluster vid distributionen och vid användningen av el

 

Profiler stärker hållbarheten i konstruktioner

Profiler av olika slag är framtagna för att med låg vikt ändå ha en stark hållbarhet i olika typer av konstruktioner. Exempel på olika slags profiler är fyrkantsprofil, U-balk, I-balk och mediabalk.

Dessa profiler, eller balkar, är ofta framtagna i stål. Det ger mycket stadiga konstruktioner, men det ger i sin tur dessutom en mycket tung slutprodukt. Det finns även profiler som produceras i glasfiber. Dessa ger naturligtvis en mycket lägre vikt, men det viktigaste med dessa profiler är att de tål att vara monterade i miljöer som är utsatta för kemiska produkter eller saltvatten.

Köpa innebandyutrustning?

Lirar du innebandy och det är dags att köpa ny innebandyutrustning finns det ett brett utbud av både butiker och varumärken inom innebandyn. När det gäller butiker går det att dela upp dem i två delar: de stora sportkedjorna och de nischade innebandybutikerna. Fördel med de stora kedjorna är att de finns på många orter och därmed är lättillgängliga. En stor nackdel med dem är att utbudet är väldigt tunt och att personalen ofta inte besitter de specifika innebandykunskaperna. Rekommendation är alltså att vända sig till en renodlad innebandybutik där sortimentet är brett och uppdaterat samt att personalen har specialkunskap inom området.