Alla inlägg av pointxse

Smarta elnät

Just nu sker stora satsningar och uppdateringar runt om i världen på att förnya elnäten. Den nya typen av elnät, som kallas smarta elnät, ändrar sättet vi kommer att distribuera och konsumera el. Den kan även ändra sättet hur vi tänker på el i framtiden.

Det smarta elnätet säkerställer att användarna alltid har el på ett kostnadseffektivt och miljömässigt hållbart sätt. Det det sker genom integration och information från alla som är anslutna till nätet. Det gäller då elproducenter, elkonsumenter och sådana som är både och. Utifrån den information som samlas in sker en analys och aktioner tas utifrån den. Det gör det möjligt att balansera utbud och efterfrågan på el trots att stora delar av elproduktionen kommer att variera med väder och vind.

Viktiga punkter ett smart elnät ska kunna hantera:

 • Väderberoende källor som vind- och solkraft
 • Efterfrågan av förnybar och prisvärd el
 • Lagring av el när tillgången är hög och efterfrågan låg
 • Utbyggda laddningsmöjligheter för eldrivna fordon

Förväntningarna är också att det smarta elnätet skapar en plattform för nya energirelaterade tjänster att växa fram.

En stor utmaning är att tillgodose den ökade efterfrågan på energi samtidigt som man ska komma tillrätta med klimatproblemen. Ska vi kunna dra ner på användandet av fossila bränslen måste tillgången på förnybar och väderberoende el öka. Det ställer helt nya krav på elnätet, vilket betyder att elnätet måste bli ”smartare”. Det smarta nätet måste också kunna hantera att kunder även är konsumenter och producenter och att laddningsinfrastruktur för olika typer av elfordon måste byggas ut.

Utmaningar för ett smart elnät:

 • Kapacitet – måste kunna tillgodose ökad efterfrågan på el i tillväxtregionerna
 • Tillförlitlighet – måste kunna leverera el när och var behovet finns
 • Flexibilitet – måste utnyttja förnybara energikällor effektivt
 • Effektivt – måste minimera förluster vid distributionen och vid användningen av el

 

Hyra byggställning för fasad- och takarbete

Tycker du att färgen på huset inte håller det skick du önskar eller börjar takpannorna bli dåliga? Då kanske det är dags för nymålning eller takbyte!

Ska du anlita hantverkare finns det stora krav på säkerhet när det gäller arbetsmiljö vid den typen av jobb. Därför är då en byggställning eller liknande ett måste. Skulle du välja att utföra arbetet själv finns det inte längre samma lagkrav, men för din egen säkerhets skull, samt för att jobbet ska gå att utföra på ett enkelt sätt rekommenderas byggställning även då.

Innan du hyr en byggnadsställning bör du ser över det exakta behovet så att du hyr den modell du har mest nytta av. Förenklat går det att säga att det finns två olika typer av byggnadsställning – fastmonterad och rullställning. Sedan går det inte att komma ifrån att det i vissa fall kanske är mer lämpligt att hyra en skylift i stället för ställning. När du hyr ställning får du också bestämma om du ska resa den själv eller om uthyraren ska stå för detta.

En fastmonterad ställning är egentligen både dyrare att hyra och är mer komplicerad att resa. Den monteras runt de delar av huset där arbetet senare ska göras och det är viktigt att den fästes fast ordentligt i fasaden. är det ett stort arbete som ska göras sparar du in den kostnaden genom att arbetet i sig går snabbare och smidigare än vad det skulle gjort med en rullställning. En stor fördel med fastmonterad ställning är att den går att montera även när ojämn och mjuk mark. En fastmonterad byggställning är även att föredra om det ska blåsa mycket, då den blir mycket stabilare.

En rullställning i sin tur är enkel och snabb att montera och passar ypperligt då arbetet som ska genomföras är lite begränsat. Exempelvis om du ska måla om ena sidan av en fasad. Marken måste dock vara ganska plan och hård, annars riskerar ställningen att sjunka ner eller rulla iväg. Rullställningen är sedan enkel att förflytta vartefter arbetet blir mer och med färdigt.

Fördel med radontapet

För den som genomfört radonmätning i sin bostad och dessutom fått bekräftat att inomhusluften innehåller för höga halter av radongas krävs en effektiv radonsanering.

När radonet finns i marken under huset placeras ofta strategiska fläktar som drar bort luften från huset. Fläktar och ventilation används även ofta om radonen finns i väggarna som då oftast är byggda i blåbetong. I det fallet är det dock mycket bättre att använda sig av en så kallad radontapet.

En stor fördel med radontapet är att den är mycket enkel att använda sig av. Den klistras direkt på den eller de väggar som består av blåbetong och då den är tät släpps inte radongasen igenom och den kommer då inte ut i rummet. På radonduken är det sedan bara att måla eller tapetsera som vanligt.

En annan stor fördel är att det är miljövänligt. Ventilation ger på sikt en ganska hög energiförbrukning då fläktarna ska drivas och varmluft hela tiden förs ut ur fastigheten. Genom användande av radonduk sparas den energiförbrukningen in.

Dessutom är även kostnaden en stor fördel när det gäller radonduk. För en överkomlig summa kan du täta mot radonet och du slipper stora initiala kostnader för fläktar och allt arbete med ventilationen som annars skulle uppstå.

Slutligen är den sista fördelen kanske den allra bästa – radonduk är mycket effektivare jämfört med ventilation. Du sänker alltså radonhalten i fastigheten betydande mycket jämfört med vad du kan göra genom ventilering.

Profiler stärker hållbarheten i konstruktioner

Profiler av olika slag är framtagna för att med låg vikt ändå ha en stark hållbarhet i olika typer av konstruktioner. Exempel på olika slags profiler är fyrkantsprofil, U-balk, I-balk och mediabalk.

Dessa profiler, eller balkar, är ofta framtagna i stål. Det ger mycket stadiga konstruktioner, men det ger i sin tur dessutom en mycket tung slutprodukt. Det finns även profiler som produceras i glasfiber. Dessa ger naturligtvis en mycket lägre vikt, men det viktigaste med dessa profiler är att de tål att vara monterade i miljöer som är utsatta för kemiska produkter eller saltvatten.

Nätverket för trygg landsbygd

Trygg landsbygds syfte är att skapa en tryggare landsbygd genom att från medborgarna samla ihop och delge myndigheter, politiker och media information om incidenter som ökar oroskänslan på landsbygden. Exempelvis incidenter baserade på rovdjursangrepp och kriminalitet som stölder och våldsbrott.

Samtliga som visat intresse för nätverkets engagemang har uttryckt att trygghetsfrågor för medborgare som de beskrivs av massmedia, myndighetspersoner och politiker fokuserats i alltför hög grad till kriminaliteten i tätorterna.

Att välja rätt uppvärmningsystem

Är du fastighetsägare och ska installera nytt uppvärmningssystem finns det en hel del olika alternativ att fundera på och försöka hitta det som passar bäst för just dig.

Några olika uppvärmningsalternativ är följande:

 • Bergvärme
 • Jordvärme
 • Luft-luft
 • Luft-vatten
 • Elvärme
 • Fjärrvärme
 • Solvärme
 • Pellets
 • Ved

De olika systemen kräver olika grad av investeringskostnader och även olika grad av löpande kostnader och andra insatser, samtidigt som de ger olika mycket värme.

Den vanligaste formen av geoenergivärme i Sverige är bergvärme och även om den har en högre initial kostnad sparas de pengarna in på sikt. Sedan kan det finnas andra förutsättningar för att ett annat alternativ i vissa fall kan passa bättre.

Sökmotoroptimering

För att få sin webbsida att komma tillräckligt långt upp i sökresultatet, på utvalda sökord, att det genererar besökare krävs en del anpassningar och en hel del arbete. Arbetet med att förbättra en hemsida sökresultat kallas sökmotoroptimering.

Sökmotoroptimering kan delas upp i tre olika delar:

 • on-site
 • on-page
 • off-page

On-site-optimering innebär att man ser över länkstruktur, ordnar SSL-certifikat, ser till att webbsidan är mobilanpassad, snabbar upp laddningstid mm.

On-page-optimering innebär anpassningar på respektive undersida man vill optimera. Då handlar det om att exempelvis se över titlar, rubriker, brödtext och alt-taggar.

Slutligen kommer vi till off-page-optimering och det handlar i huvudsak om att ordna länkar som pekar in till sin sida. Just denna del är den som är enskilt viktigast vid sökmotoroptimering.

Köpa innebandyutrustning?

Lirar du innebandy och det är dags att köpa ny innebandyutrustning finns det ett brett utbud av både butiker och varumärken inom innebandyn. När det gäller butiker går det att dela upp dem i två delar: de stora sportkedjorna och de nischade innebandybutikerna. Fördel med de stora kedjorna är att de finns på många orter och därmed är lättillgängliga. En stor nackdel med dem är att utbudet är väldigt tunt och att personalen ofta inte besitter de specifika innebandykunskaperna. Rekommendation är alltså att vända sig till en renodlad innebandybutik där sortimentet är brett och uppdaterat samt att personalen har specialkunskap inom området.

Salming Sports

Salming är ett välkänt namn för de allra flesta svenskar genom kulthockeyspelaren Börje Salming. Han är inte bara en legendar inom idrottssverige, utan även namnet bakom idrottsmärket Salming.

Salming Sports har egentligen inriktat sig på fem olika idrotter: handboll, innebandy, löpning, squash och badminton. Till dessa idrotter erbjuder Salming skor, tränings- och matchkläder och idrottsspecifik utrustning med tillbehör.

Det som kännetecknar Salming Sports är snygg och modern design samt hög kvalitet på produkterna

Skyddsglasögon för innebandyspelare

När man tänker innebandyutrustning tänker man nog i första hand på klubba och skor för utespelarna och målvaktsdräkt, hjälm och knäskydd för målvakten.

En underskattad, men mycket viktig, innebandyprodukt är skyddsglasögon. Skyddsglasögon, eller innebandyglasögon, används av utespelare som vill skydda sig mot ögonskador. Skyddsglasögonen för både för barn och vuxna, även om det är för barn som det är obligatoriskt vid allt matchspel arrangerat av Svenska Innebandyförbundet och dess distriktsförbund.

Innebandyglasögonen finns att få i ett flertal modeller med olika färger och egenskaper. Se bara till att skydda dina skyddsglasögon vid förvaring och transport, så de inte repas och då får reducerad sikt.